Przeczytaj poniższe pytania i krótki opis zasady namierzania elefonów GSM!

Telefon używany w sieci GSM musi mieć połączenie ze stacją bazową tzw. BTS’em, mówimy wtedy że „telefon ma zasięg”.
Dochodzi wtedy do wymiany danych pomiędzy stacją bazową, a urządzeniem. Przesyłany jest wtedy m.in. numer IMEI oraz aktualny numer telefonu.
Technologia lokalizacji telefonu komórkowego polega na pomiarze siły sygnału pomiędzy BTS’em, a lokalizowanym telefonem.
Aby namierzenie było możliwe, aparat musi znajdować się w zasięgu przynajmniej 3 stacji bazowych, co pozwoli na zastosowanie metody triangulacji do wyznaczenia położenia urządzenia.
Zaawansowane algorytmy pozwalają wyznaczyć współrzędne telefonu z dokładnością do 50 metrów w zabudowie miejskiej, gdzie jest duże zagęszczenie stacji bazowych oraz z dokładnością od 300 metrów wzwyż na tereach pozamiejskich, gdzie BTS’y mogą być oddalone od siebie nawet kilkanaście kilometrów.
Często zachodzi sytuacja w której telefon jest w zasięgu tylko jednej bądź dwóch stacji bazowych, co pozwala na określenie pozycji jako kilkukilometrowy wycinek okręgu.
Niewątpliwą zaletą namierzania telefonu po numerze jest brak potrzeby ingerencji w lokalizowany telefon. W takim wypadku namierzana osoba może nawet nie wiedzieć, że jest w danej chwili „pod nadzorem”.

Życzymy powodzenia w namierzaniu!