Jak to działa?

Czy lokalizacja telefonu jest w ogóle możliwa?
TAK
Czy osoba, którą namierzamy może w jakiś sposób odkryć, że jest namierzana?
NIE
Czy jest niezbędna ingerencja w telefon osoby, którą chcemy namierzyć?
NIE
Co z telefonem, który jest wyłączony? Czy musi on być w zasięgu sieci GSM?
TAK

Zasięg w telefonie jest rozumiany przez podłączenie się komórki do stacji bazowej zwanej BTS'em.
Dochodzi wtedy do wymiany danych pomiędzy stacją bazową, a urządzeniem.
Przesyłany jest wtedy m.in. numer IMEI oraz aktualny numer telefonu zapisany na karcie sim aparatu.
Technologia lokalizacji polega na pomiarze siły sygnału pomiędzy BTS’em, a lokalizowanom komórką.
Aby namierzenie było możliwe, aparat musi znajdować się w zasięgu przynajmniej 3 stacji bazowych, pozwala to na zastosowanie metody triangulacji aby wyznaczyć położeniae urządzenia.
Zaawansowane algorytmy pozwalają wyznaczyć współrzędne telefonu z dokładnością do 100 metrów w zabudowie miejskiej, gdzie jest duże zagęszczenie stacji bazowych oraz z dokładnością od 300 metrów wzwyż na tereach pozamiejskich, gdzie BTS’y mogą być oddalone od siebie nawet kilkanaście kilometrów.
Często zachodzi sytuacja w której telefon jest w zasięgu tylko jednego nadajnika, co pozwala na określenie pozycji jako kilkukilometrowy wycinek okręgu.
Niewątpliwą zaletą namierzania telefonu po numerze jest brak potrzeby ingerencji w lokalizowany telefon.
W takim wypadku namierzana osoba może nawet nie wiedzieć, że jest w danej chwili „pod nadzorem”.
Życzymy powodzenia w namierzaniu!